Windows系统版本使用KMS产品密钥激活

释放双眼,带上耳机,听听看~!

KMS 基本操作

常规三步操作:1.安装KMS密钥; 2.指定KMS服务器地址; 3.激活产品

Windows 系列激活产品密钥

对于 Windows 10 ,目前有数字权利工具 (通过模拟升级获取 Ticket 进行激活) 直接获取数字权利,可以考虑不使用 KMS 。

下面列出了所有可以通过 KMS 激活的版本及其 KMS 密钥,请选择对应的版本。

版本 KMS 密钥
Windows 10 Pro W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro Workstations NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro Workstations N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro Education 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Enterprise LTSB 2015 WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise N LTSB 2015 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 8.1 Pro GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8 Pro NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Windows Server Datacenter, version 1809 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard, version 1809 N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server Datacenter, version 1803 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard, version 1803 PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server Datacenter, version 1709 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard, version 1709 DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

 

管理员身份运行 CMD命令提示符,分别执行以下命令 (注意空格):

slmgr.vbs /ipk NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
slmgr.vbs /skms kms.loli.beer
slmgr.vbs /ato

windows10系统版本使用 KMS 产品密钥进行激活

前言

1. 使用此方法激活并不是正版,需要正版请前往微软商城购买。
2. KMS 只能激活批量授权 (Volume License) 产品,无法激活零售 (Retail) 产品。
3. KMS 激活有效期为 180 天 (常规版本) ,但是一般会连接 KMS 服务器进行自动续期。
4. 高端玩家可以考虑本地 KMS 或者路由器 KMS 。

为TA充电
人已充电
电脑软件

免费无损高品质音乐下载器V3.5

2020-4-10 18:57:07

电脑软件

站长必备-伪原创原创度检测软件v1.3 (支持百度/谷歌/360/搜狗/神马/微信)

2020-4-11 22:24:02

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索